Artes Diversae

logo

Pokazy, warsztaty, wykłady

Nasze doświadczenia zebrane podczas wieloletniego udziału w ruchu rekonstrukcyjnym, studiów archeologicznych, licznych wyjazdów i eksperymentów pozwoliły przygotować nam dla Państwa bogatą ofertę pokazów i warsztatów rzemieślniczych, lekcji „żywej historii” i wykładów popularnonaukowych. Poniżej zamieszczamy listę przykładowych tematów zajęć, które możemy dla Państwa poprowadzić. Jeśli nie spełniają one Państwa oczekiwań możemy przygotować zajęcia dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Cenę pokazów ustalamy indywidualnie w zależności od liczby stanowisk i osób potrzebnych do ich przeprowadzenia, czasu trwania i kosztów transportu.


Pokazy dawnych rzemiosł

odbywają się zazwyczaj na świeżym powietrzu podczas imprez plenerowych, chociaż możliwe jest również zorganizowanie osobnych pokazów. Każde stanowisko to osobny historyczny namiot, w którym na czas wydarzenia powstaje pracownia rzemieślnicza z okresu wczesnego lub pełnego średniowiecza. Pokazy prowadzone są przez rekonstruktorów z długoletnim doświadczeniem, ubranych w odpowiedni strój historyczny. Prezentują oni dawne techniki wytwórczości przy użyciu rekonstrukcji średniowiecznych narzędzi i barwnie opowiadają zwiedzającym o swojej pracy Warsztaty odbywają się w podobny sposób, co pokazy z tą różnicą, że można w nich osobiście uczestniczyć i samodzielnie spróbować sił w dawnym rzemiośle.

W naszej ofercie znajdują się pokazy następujących rzemiosł:

 • Odlewnictwo i złotnictwo
 • Kowalstwo
 • Obróbka i przędzenie wełny
 • Tkanie na warsztacie pionowym
 • Tkanie na krosienkach tabliczkowych
 • Tkanie na bardku
 • Krawiectwo i pokaz strojów
 • Produkcja filcu
 • Rymarstwo, szewstwo i kaletnictwo
 • Kamieniarstwo
 • Kuchnia średniowiecza
pokaz 1 pokaz 2 formy formy

Lekcje „żywej historii”

to nasza oferta skierowana przede wszystkim do szkół różnego stopnia. Prowadzone są przez osobę w odpowiednim stroju historycznym mają postać multimedialnego wykładu urozmaiconego prezentacją rekonstrukcji zabytków archeologicznych adekwatnych do omawianego tematu jak np. narzędzia, biżuteria, uzbrojenie itd. Jest to świetny sposób na zainteresowanie uczniów historią Obejmują głównie zagadnienia z okresu średniowiecza i przygotowane są z myślą o 45-minutowym trybie lekcji.

archeolog przy pracy

Przykładowe tematy lekcji to:

 • Wikingowie w Polsce
 • Bitwa pod Cedynią
 • Koronacja Bolesława Chrobrego
 • Prusowie i Krzyżacy
 • Cykl dawne rzemiosła: złotnictwo, kowalstwo, tkactwo i przędzalnictwo, skórnictwo, szkutnictwo, garncarstwo
 • Jak pracuje archeolog?

Wykłady popularnonaukowe

to część naszej oferty przygotowana z myślą o domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku i innych jednostkach kulturalno-oświatowych. Są to spotkania trwające ok 1 – 1,5 godziny wzorowane na wykładach akademickich ilustrowanych bogatym materiałem zdjęciowym. Prelekcja może być również połączona z pokazem rekonstrukcji zabytków.

Proponowane przez nas tematy to:

 • Początki Państwa Polskiego
 • Wczesnośredniowieczne złotnictwo
 • Strój i jego rola w średniowieczu

Współpraca naukowa

Osoby zainteresowane współpracą naukową zapraszamy do zapoznania się z naszymi CV:
{ Karol Żołędziowski CV }
{ Isabella Żołędziowska CV }